Duurzame ambities

Leaseline maakt haar duurzame ambitie transparant.

Wij geloven dat iedereen toegang moet hebben tot werkgeluk, zelfverwezenlijking en financiële mogelijkheden, op een manier die de planeet en alle mensen die erop leven respecteert. Daarom helpen we ondernemers bij financiële investeringsoplossingen, eerlijk advies, netwerk, ontzorging en kennisverbreding. Onze aanpak is gebaseerd op heart selling in plaats van hard selling.”

Vanuit onze HEART waarden (honest – ethical – authentic – responsible – transparant) wil LeaseLine tegen 2026 een organisatie zijn die in de financiële wereld een positieve impact maakt op de mens, de planeet en de economie. Vanuit onze waarden en sterke verantwoordelijkheidsgevoel streven we ernaar om bij te dragen aan een meer duurzame, klimaatvriendelijke, gezondere en inclusievere wereld. We willen ondernemers empoweren, zeker zij die frontrunners zijn richting positieve veranderingen en zij die moeilijker toegang hebben tot middelen of financiële kennis. Middels ontzorging, leasingoplossingen op maat en het delen van kennis en netwerk, willen we het werk-en ondernemersleven voor iedereen toegankelijker, inclusiever en plezieriger maken.

Hiervoor leggen we de lat hoog en daarom startten we onder andere een traject richting B Corp certificering.

B Corp staat voor Benefit Corporation. Het label B Corp is een certificering voor profitbedrijven die worden beoordeeld op de impact op sociale en milieuaspecten. Om een B Corp te worden, moeten bedrijven een uitdagend certificeringsproces doorlopen. Het B Corp traject is een stevige leidraad om onszelf onder de loep te nemen.

Building a better Business

B Corp ambitie

B Corp staat voor Benefit Corporation. Het label B Corp is een certificering voor profitbedrijven die worden beoordeeld op de impact op sociale en milieuaspecten. Om een B Corp te worden, moeten bedrijven een uitdagend certificeringsproces doorlopen.

Het is wereldwijd een bekende prestatienorm voor bedrijven die voldoen aan de normen voor sociale duurzaamheid en milieuprestaties – www.bcorporation.eu

Een B Corp is transparant in alles wat ze doen. Ze monitoren en zijn transparant over hun impact op de samenleving en het milieu, en voldoen aan verantwoordingsnormen. Een B Corp does business for good.

We zijn echter nog verre van perfect bij LeaseLine. Het certificeringsproces vraagt om een eerlijke blik in de spiegel. We werden aanvankelijk doorgelicht door Sustainability Partners en kregen een startscore van 59.0 punten. Doel is meer dan 80.0 punten te halen tegen 2026 en ook in Milieubarometer jaarlijks een beter rapport te halen. Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar elke dag doen we ons best.

Happy Impact rapport 2023
Milieubarometer rapport 2023

Sustainable Development Goals

Het is aan elke overheid, organisatie, bedrijf en individu om via SDGs ambitieuze inspanningen
te leveren die streven naar een duurzame planeet. Ons team verbond zich met de volgende SDG’s:
www.sdgs.un.org

SDG 3 – gezondheid en welzijn:
intern en extern een impactbeleid voeren; focus op financiering van assets inzake (preventieve) gezondheid;

SDG 4 – onderwijs en levenslang leren:
intern en extern kennis en ondernemerservaring delen; ondernemers inspireren inzake duurzame bedrijfsvoering;

SDG 8 – waardig werk en economische groei:
starters en vrouwelijke ondernemers empoweren, investeringen in duurzame assets toegankelijk maken voor iedereen, bij weigering wegwijs maken in andere kredietmogelijkheden;

SDG 10 – gelijkheid:
we streven naar inclusie op alle gebieden, zetten in op gelijkheid, diversiteit en hanteren een nultolerantie voor discriminatie;

SDG 12 – verantwoorde consumptie en productie:
focus op tweedehands (high-end) assets, stakeholders motiveren om in te zetten op een circulaire economie,  intern minder consumeren en bewuster aankopen.

kantoorfoto van Leaseline

Blockchain

Financieren, inspireren, verbeteren, doen.

Onze ambitie werd vastgezet in blockchain

We kunnen er dus niet onderuit en de hele wereld kan meekijken en controleren of wat we zeggen te doen, ook gedaan wordt.

We hebben nog een hele weg te gaan, mogelijk eentje met twee stappen vooruit en één achteruit, maar we zijn ervan overtuigd er te zullen geraken!
U kan volgen of we vooruitgang maken en daadwerkelijk acties namen richting het B Corp label.
Via de Sustainability Checker:

Leaseline Checker label

Impact Business

Purpose Driven

gedragscode van LeaseLine

Gedragscode en vastgelegde missie

Als een organisatie hechten we grote waarde aan een strikte naleving van onze duurzame gedragscode waarin onze missie omschreven staat. We geloven in een zakelijke omgeving die ethisch verantwoord is en waarin duurzame principes centraal staan. Samenwerkingen die in strijd zijn met deze gedragscode worden niet voortgezet, omdat ze niet in lijn zijn met onze waarden en onze toewijding aan duurzaamheid.

Een duurzame organisatie komt voort uit een goed bestuur. Ons bestuur garandeert de missie na te zullen leven, hiervoor verwijzen we naar onze Bestuurcode.

LeaseLine hanteert een non-discriminatiebeleid en zet sterk in op Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie. Hiervoor verwijzen we naar Non-discriminatie Code LeaseLine.

Wanneer u beroep doet op de diensten van LeaseLine of samenwerkt met LeaseLine, stem u automatisch in met onze Human Rights Policy.

Pro Bono adviseren en onderwijzen

Ons streven is het bevorderen van empowerment en gelijke behandeling voor jongeren en vrouwen in ondernemerschap en het stimuleren van gelijke kansen voor deze groep. We bieden minstens 20 uur per LeaseLiner per jaar gratis advies en/of onderwijs aan en delen onze ervaring. Dat is minimaal 1% van onze werktijd. Vb. beschikbaar voor de klas, stageplaats, studieplaats, kerntalentenanalyse, training, workshops, gespreksavonden, gratis advies…

Stimulans gezondheid, welzijn, werkplezier

We willen zowel intern in ons team als extern bijdragen aan preventieve fysieke en mentale gezondheid, omdat we geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Dit doen we door (preventieve) gezondheidsassets via leasing toegankelijker te maken voor behandelaars. Samen kunnen we het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van niet-overdraagbare ziekten verminderen en mentaal welzijn bevorderen. Gezondheidszorg is een basisrecht en we willen behandelaars, onderzoekinstituten en ondernemingen die bijdragen aan fysieke of mentale gezondheidsklachten zoveel mogelijk ondersteunen, met behulp van financieringskansen. Intern heeft welzijn en werkgeluk voor LeaseLine de allergrootste prioriteit. We geloven dat vitale, gelukkige mensen, die de ruimte krijgen om op een veilige, fijne werkplek te leren, groeien en te ontwikkelen, als vanzelf economische groei teweeg brengen. Extern willen we ondernemers ontlasten en meer werkgeluk creëren. Mentaal welzijn van ondernemers ligt ons nauw aan. het hart. Meer lezen? Check onze pagina Ondernemers & Mentale Gezondheid.

werknemer van LeaseLine
werknemers van LeaseLine in bespreking op kantoor

Circulaire economie

We moedigen alle stakeholder aan om te investeren in een meer circulaire economie. We streven ernaar om elk jaar meer assets aan onze portefeuille toe te voegen die voldoen aan volgende specifieke voorwaarden: een langere levensduur door middel van terugname door de leverancier, refurbishing of een langere looptijd.

Zo streven we naar minder productie en/of productie met een verminderde impact op de planeet. Hoewel we vandaag de dag nog vaak botsen tegen muren, zowel bij funders als bij leveranciers, blijven we erin geloven dat evolutie van lineair naar circulair mogelijk is. Funders die bereid zijn om actief mee te denken in dit verhaal en die durven af te stappen van de lineaire economie, welkom! We zijn vastbesloten om via leasing bij te dragen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

2 werknemers van Leasline aan het werk op kantoor

Gelijke kans op ondernemerschap

We willen ongelijkheid in ondernemerschap en kredietverlening met name voor vrouwen en starters verminderen. We streven naar gelijke kansen op het gebied van kredietverlening. Hiervoor zoeken we samenwerking met partners en funders die een gelijke visie hanteren.

Als we geen kredietgoedkeuring bekomen, hebben we nog oplossingen. Zo werkt LeaseLine samen met o.a. microStart, een organisatie die zich net als wij met volle toewijding inzet voor inclusieve ondernemerskansen. Ze bieden financieringen, gratis opleidingen en begeleiding aan ondernemers die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Meer over microStart en LeaseLine.

LeaseLine is ervan overtuigd dat een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursfuncties en ondernemerschap bijdraagt aan een sterke economische groei en een waardige werkomgeving. Hiervoor investeren we tijd en geld in de organisatie SheFUND van SheDidit – CLOSING THE FEMALE FUNDING GAP.

logo van micro start

Go Forest partner

Geven aan de planeet

Boom geplant per gerealiseerd contract

Per gerealiseerd contract plant LeaseLine een boom via partner Go Forest. We vinden het belangrijk bij te dragen aan een gezond ecosysteem op onze planeet. Tegelijk verbinden we onze stakeholders met elkaar door deze partnership. De beplanting is immers een rechtstreeks gevolg van een succesvolle samenwerking tussen klant, leverancier, leasemaatschappij en het LeaseLine team. Samenwerken met LeaseLine staat dus niet alleen maar gelijk aan je onderneming versterken, erbovenop versterken we de lokale gemeenschappen en de natuur.

Onze bomen worden geplant door Go Forest en Faja Lobi in Ingung Kapia te Congo. Het bijzonder van deze regio is dat ze matcht met onze SDG’s. Door bomen te planten in Congo dragen we bij aan SDG 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 15, 17.

Tegen 2026 beloven we minstens 2600 bomen geplant te hebben. Ook deze ambitie leggen we vast in blockchain.

Meer info: GO FOREST PROJECT CONGO

Leaseline heeft bomen gepland met Goforest

Statements

Duidelijke standpunten

Dopper Wave lid

Als Dopper Wave lid verbant LeaseLine plastic flessen. We drinken enkel kraanwater (met of zonder lekkere siroop van de Roze Bunker) en inspireren anderen graag om hetzelfde te doen. We zijn bijzonder trots op onze prachtige LeaseLine Dopper flessen. Dopper is B Corp gecertificeerd en schenkt een deel van de opbrengst aan waterprojecten in Nepal. Door op kantoor en thuis de Dopper te gebruiken, zorgt ons team ervoor dat 1800 wegwerpflessen per jaar uitgespaard worden en dat er 45 kg plastic afval minder in de oceaan terecht komt.
www.dopper.com

werknemers aan het lunchen van LeaseLine

In4Care lid

In4care is een dynamische en creatieve ledenorganisatie van meer dan 350 zorgactoren, start-ups, bedrijven en partners die samen innovaties in zorg en welzijn realiseren… We bundelen de krachten om te ijveren voor preventieve gezondheid en een vernieuwende aanpak naar de mens en diens gezondheid toe. Ons doel is deze innovaties in de gezondheids- en welzijnssector te versnellen en mensen te inspireren.
www.in4care.be

The Shift lid

The Shift is een Belgische vereniging die bedrijven, NGO’s, academische instituten en sociale actoren verbindt om in te zetten op een duurzame economie en maatschappij. De Sustainable Development Goals (SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties vormen een gemeenschappelijk kader dat ons verbindt, engageert en motiveert om actie te ondernemen. We bundelen onze krachten met zowel nationale als internationale partners om de implementatie van de SDG’s te stimuleren.
www.theshift.be

Unizo – getekend inclusie charter ‘Elk Talent Aan Boord’

We tekenden het Unizo charter ‘Inclusieve ondernemingen’ – waarin we verklaren alles in het werk te stellingen om een inclusief werkgeverlandschap te bevorderen. Wellbeing en het zelfsturend vermogen van iedere medewerker staat bij ons centraal. We hebben een divers team, op vlak van gender, leeftijd, geloof, etniciteit, neurodiversiteit en toch zijn we één sterk geheel. Daar zijn we ontzettend trots op en dat is te danken aan de open, nieuwsgierige houding en HEART waarden van onze mensen. We hanteren een absolute nultolerantie inzake ongelijkheid, discriminatie en seksisme.
Elk Talent aan Boord

werkneemsters van LeaseLine

WEPS – Lid van Women’s Empowerment Principles

De Women’s Empowerment Principles (WEP’s) zijn een reeks principes die bedrijven richtlijnen bieden om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op de werkplek, op de markt en in de gemeenschap te bevorderen. De WEP’s, die zijn opgesteld door UN Women en UN Global Compact, zijn gebaseerd op internationale arbeids- en mensenrechtenstandaarden en op de erkenning dat bedrijven een belang en verantwoordelijkheid hebben voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

Door lid te zijn van de WEP’s-gemeenschap geeft ons bestuur aan dat men zich op de hoogste niveaus van het bedrijf wil inzetten voor deze agenda en dat men wil samenwerken in multistakeholdernetwerken om bedrijfspraktijken te stimuleren die vrouwen mondiger maken. Deze omvatten gelijke beloning voor werk van gelijke waarde, gender-responsieve praktijken in de toeleveringsketen en nultolerantie tegen seksuele intimidatie op de werkplek.
www.weps.org

Lees ons jaarlijkse WEP rapport – GRP beoordelingsscore 2023/2024

Sponsoring

Geven aan mensen in nood

VZW Kinderen in Vietnam

In 2006 richtten Nguyen Thi Yen Van en Marinus Marc de vzw ‘Weeskinderen Vietnam’ op. Van en Marc waren beiden bezorgd over het lot van kansarme weeskinderen in Vietnam. Meer specifiek in Phan Thiet, Van’s geboortestad. In dit kleine vissersdorp leven de mensen vooral van de visvangst en de daarmee samengaande industrie. Ze willen kansen creëren voor kinderen in Vietnam en hen een goede basis voor hun ontwikkeling en toekomst bieden. Ze zijn vooral actief in Phan Thiet en omstreken. De werking is door de jaren heen geëvolueerd naar een organisatie die zich inzet voor allerlei kwetsbare groepen: kansarme kinderen en gezinnen, weeskinderen, tienermoeders, mensen met een beperking,..
www.vzwkinderenvietnam.com
SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

logo vzw kv full color

De Roze Mars – Pink Ribbon

De Roze Mars is een initiatief van Pink Ribbon, een nationale organisatie die de de strijd tegen borstkanker aangaat. Elk jaar willen we meewandelen in De Roze Mars. Een hele maand bewegen we mee in de strijd tegen borstkanker. Niet alleen zetten we in op eigen preventie, maar door hierover te communiceren willen we ook anderen inspireren en bewustmaken van het belang van een gezonde levensstijl.
De Roze Mars
SDG 3

Logo pink ribbon

SheDIDIT – SheFUND

SheDIDIT streeft sinds 2018 naar een inclusieve business en plek voor diverse vrouwelijke ondernemers met een diverse culturele achtergrond. Ze creëren ruimte voor vrouwen uit alle lagen van de bevolking om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, meer zelfvertrouwen te krijgen, de expert te worden die ze zijn en de toekomst te creëren die bij hun visie past. Dit resulteert in 1-1 business coaching, groepsprogramma’s, workshops, concept store, enzovoort. Na 2,5 jaar tot 500 vrouwen te hebben gecoacht, werd het nog duidelijker dat toegang tot financiering om hun bedrijf te starten of te ondersteunen nog steeds een belangrijk obstakel was. Hiervoor werd SheFUND opgericht. Wist je dat slechts 2% van de wereldwijde investeringen wordt gedaan in bedrijven die in handen zijn van vrouwen? Naast het geslacht zijn er factoren zoals culturele achtergrond, toegang tot informatie of onderwijs, maatschappelijke obstakels, enzovoort die de achterstand van vrouwen vergroten. Door een eigen startkapitaalstructuur te creëren, kunnen we een nieuwe stap toevoegen aan ons coaching-ecosysteem: ervoor zorgen dat onze vrouwelijke ondernemers toegang hebben tot geld. Het is tijd om de financieringskloof te dichten. LeaseLine is trotse mede-investeerder en pro bono adviseur.
SheDIDIT  & SheFUND
SDG 3, 4, 5, 8, 10

Fonds Vrienden van TEJO

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.
www.tejo.be
SDG 3, 4, 10

Logo Tejo

KRIO (KR Integratieve Oncologie)

‘Integratieve Oncologie’ is een op de patiënt gerichte, wetenschappelijk onderbouwde vorm van kankerzorg  waarbij naast klassieke kankerbehandelingen gebruik wordt gemaakt van leefstijlaanpassingen en complementaire therapieën. De vzw organiseert ook retraites voor borstkankerpatiënten waarin de totaalaanpak van lichaam en geest voorop staat. Ze hopen integratieve oncologie verder op de kaart te kunnen zetten in België en op deze wijze het genezingsproces en de levenskwaliteit van zoveel mogelijk borstkankerpatiënten en hun naasten op blijvende wijze positief te kunnen beïnvloeden. Daarnaast willen we met de vzw multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek in het domein van de integratieve oncologie stimuleren en de wetenschappelijke bevindingen op een toegankelijke manier beschikbaar maken.

We sponsoren de organisatie middels hun Benefiet concert.

kr-integratieveoncologie.be
SDG 3

Impact aankopen

Interne aankopen vooral bij changemakers

GoodRoll

100% boomvriendelijk WC papier en keukenrol die 50% van de nettowinst doneert aan de bouw van toiletten in Ghana.
www.thegoodroll.com

logo goodroll

Roze Bunker

Op ons kantoor vind je geen frisdranken! Wij maken limonades met kraanwater en de siropen van Roze Bunker. Ze gebruiken overgebleven voedselresten uit de voedselindustrie en kruiden, planten en fruit van lokale boeren en fruitslagers om de meest gezonde siropen te maken. Samen met boeren planten ze inheemse kruiden en bloemen die goed zijn voor de bodem, insecten en die duurzame verdienmodellen creëren voor de teler. Ze plantten reeds 4 ha biodiversiteit aan. 
www.rozebunker.nl

logo roze bunker

De Koffiejongens

De allerlekkerste, zachtste koffie. De koffiecups van De Koffiejongens zijn gemaakt van planten en 100% biologisch afbreekbaar. Dat betekent dat de koffiecups na gebruik bij het GFT kunnen of op je composthoop thuis. Hun bedrijf is CO2 neutraal, de verpakking is duurzaam en hun bonen zijn gecertificeerd met het Rainforest Alliance keurmerk. Het bedrijf rekent een mannentoeslag om de aandacht te vestigen op loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De toeslag gaat naar Project Fearless. Project Fearless is een leeromgeving voor jonge meisjes waar stereotypen worden doorbroken. Ze helpen meisjes bij het waarmaken van hun droom om wetenschapper, ingenieur, bouwer, ondernemer of maker te worden, en de top te bereiken van de ladder die zij willen beklimmen. Door de kloven te dichten die de maatschappij heeft gecreëerd, geven ze meisjes de middelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn.
www.dekoffiejongens.nl

werknemer dat koffie aan het nemen is van LeaseLine

Interne acties

LeaseLine’s “No meat, fish and candy day”

Ons team kiest ervoor om minstens 1 kantoordag per maand geen vis, vlees en snoep te eten. Heel wat mensen breiden deze regel uit naar meer dagen per week/maand.
Op die manier versterken we ons bewustzijn rond waterverbruik minderen, respect voor dieren en de natuur en onze gezondheid.

SDG 3, 4, 8, 10, 12, 13

Beweegdag

Een keer per maand organiseren we een nadrukkelijke beweegdag. Zo gaan we bijvoorbeeld verplicht 6 verdiepen met de trap, hebben we een wandelmeeting of minstens een toffe beweegactie. We wandelen elke maand mei mee voor De Roze Mars – 10.000 stappen per dag. Daarnaast is een fysiek gezonde werkomgeving creëren voor ons essentieel. Fijn licht, ruimte, groen, gezonde lucht, belpods, sta/zit mogelijkheden, gratis fruit… We willen onze mensen helpen om gezond en gelukkig te zijn.

werkneemster van LeaseLine

Welzijn & anti-stress training

We zetten regelmatig in op trainings of events inzake stressreductie en mentaal welzijn.
Zoals stoelmassages, Moonbird op kantoor, ademworkshop, hsp coaching, we hebben een stilteruimte met relaxzetel, belpods tegen geluid… Bij ons is welzijn meer dan een kantoorborrel of voetbaltafel. (Al hebben we die ook natuurlijk).

Recht op betaalde mentale gezondheidsdagen, gelijk geboorteverlof en een hormonaal wellbeing beleid

Onze mensen kunnen buiten de wekelijkse teamdag hun uren vrij inrichten rond thuisomstandigheden en medische afspraken. We vertrouwen hen in resultaat en eigen verantwoordelijkheid. Bij ons geen prikklok, maar autonomie en flexibiliteit. Zo hopen we bij te dragen aan waardig werk en betere balans werk/privé. We menen het als we zeggen dat onze medewerkers goud zijn én dat we begaan zijn met hun gezondheid, welzijn en veiligheid. Aandacht schenken aan waardering, groeikansen, ontwikkelingskansen en een open, warme cultuur creëren, zorgt voor verbondenheid en collegialiteit. Gendergelijkheid start met gelijk recht op geboorteverlof. Hiervoor implementeerden we een 18 weken Paid Parental Leave Plan voor moeders en vaders/meeouders. Onze mensen hebben recht op 4 betaalde ‘mental health days‘ per jaar, mensen met hormoongevoelige problematiek recht op aangepaste werktijden- en taaklast bij dysmenorroe, menopauzale klachten, transgender, behandeling na kanker… We zijn frontrunner in België op dat vlak. Werkgeluk in de breedste zin, is onze drive nummer 1.

Individuele coaching

Los van onze maandelijkse check-in coach gesprekken en coaching op afroep, kunnen onze mensen ook individuele coachtrajecten volgen. We vinden de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers prioriteit.

Building a better world & business… together

“Iedereen verdient de kans om te ondernemen, om gezond en gelukkig te zijn.”


“Bij LeaseLine streven we ernaar om het leven van mensen te verbeteren
. We zien potentieel en groeikracht, of het nu gaat om je eigen innovatieve machine of je allereerste investering als startende ondernemer. Zo heb ik persoonlijk een groot hart voor de agri-ondernemer, die vandaag worstelen met transitiekosten en toenemende regelgeving. Graag ga ik samen met de klant en vendor aan tafel, om te luisteren naar belemmeringen, om te adviseren verder dan financiering alleen. Ons netwerk is breed net als onze kennis. Zo geven we tips om efficiëntie te verhogen, een beter financieel beheer, geleidelijk transitiestappen, enz. Al die hardwerkende, ondernemende kleine KMO’s, die dag in dag uit hun best doen om het beste te geven van zichzelf, om daarin als LeaseLine te kunnen bijdragen aan minder kopzorgen en betere, duurzame business, dat is fantastisch.” Geert

“Ons team kijkt verder. We zien meer oplossingen, luisteren naar je volledige verhaal én leven met je mee. We zetten ons in voor inclusieve groei van ondernemingen en streven naar welzijn, werkplezier en gezondheid. We hebben een hart voor onze mensen, stakeholders en de wereld. Alles wat wij realiseren, komt door onze mensen, die het beste van zichzelf geven aan onze klanten. Onrecht raakt ons sterk, of het nu gaat om onrecht tegen mensen, de natuur, dieren, ondernemers… Daarin voelen we ons verantwoordelijk als LeaseLine. Het verbeteren van de wereld begint klein, maar ons team denkt groot. Daar zijn we trots op!” Barbara

 

Geert Vandevenne & Barbara Rommens
Managing Partners

 

Straight to the best solution

Wij helpen u graag met vrijblijvende informatie, advies op maat of een gratis offerte.

Indien u hier uw gegevens invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

LeaseLine Nederland
LeaseLine België en Luxemburg

Hoofdkantoor LeaseLine Benelux
Lange Lozanastraat 260 bus 62
2018 Antwerpen – België

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder